Cookiebeleid - Hotel Hubert

Hieronder staat informatie over ons cookiebeleid voor de website Hotel Hubert Brussels.

Dit is het cookiebeleid van Hotel Hubert (hierna “Hotel Hubert”, “wij” of “ons” genoemd). The Hotel is een naamloze vennootschap onder Belgisch recht met een maatschappelijke zetel op de Rue d'Arenberg 18, 1000 Brussel en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE 02 548 18 18 (België).

Dit cookiebeleid dient om u te informeren over de manier waarop Hotel Hubert cookies gebruikt. Dit beleid moet samen met de privacyverklaring van Hotel Hubert gelezen worden.

Het cookiebeleid kan gewijzigd worden, bv. naar aanleiding van nieuwe functionaliteiten op de website waar persoonsgegevens voor verwerkt moeten worden. Alle belangrijke wijzigingen zullen op onze website aangekondigd worden.

Deze versie van het cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 14 december 2022.